Като част от Инициативата за цифрови иновации на Bloomberg Philanthropies, София ще получи експертна техническа помощ от FutureGov

21 Май, 2020

София е участник в инициативата на Bloomberg Philanthropies за управление на дигиталната трансформация. Програмата е насочена към ускоряване на цифровите иновации за подобряването на ключови услуги към гражданите и постигането на по-добри резултати за жителите. По време на двугодишната програма София ще получава експертна техническа помощ от FutureGov, лондонска консултантска компания, която партнира на инициативата. Помощта включва дизайн и трансформиране на услугите към гражданите за постигане на по-добра среда на живот.

Дигиталната трансформация на обществените услуги е ключов приоритет за София. Столицата вече въведе 50 електронни услуги и е в процес на по-нататъшно цифровизиране на услуги за гражданите и бизнеса. Целта е да бъдат предложени достъпни, удобни, модерни и ориентирани към потребителите услуги и да се приложи цялостно решение, ориентирано към нуждите на жителите на София, с подход „на едно гише“.

Освен че ще получи експертна техническа помощ от FutureGov, София ще може да си сътрудничи и да обменя знания и добри практики и с други участващи в програмата градове като Дъблин, Прага, Талин, Братислава, Будапеща и Хелзинки.

Консултантската компания FutureGov е със седалище в Лондон и има офиси и в Германия. Фирмата консултира над 100 организации и има стабилен опит в подкрепа към оформяне и предоставяне на висококачествени и с трайно въздействие услуги, ориентирани към гражданите.

Повече информация за участието на София в проекта ще намерите в страницата ни тук