Какво споделя бизнесът за ефектите от кризата по време на онлайн срещите ни

6 Април, 2020

През последните две седмици заедно с екипа на Innovative Sofia и с директното участие на заместник-кмета по дигитализация Владимир Данаилов организирахме онлайн срещи с редица секторни асоциации в София. Разговаряхме с Българската стартъп асоциация (BESCO), Българската асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST), Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Българската работодателска организация „Иновативни технологии“ (БРАИТ), Биотехнологичния и здравен клъстер и Клъстер Изкуствен интелект България, Българският клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването, Българското конгресно бюро, Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България и др.

В разговорите обсъдихме потенциалните заплахи и възможности пред местната икономика, възможностите за колаборация между бизнеса и града по време на и след COVID-19, както и конкретни възможни мерки (на общинско и национално ниво), които да подпомогнат възстановяването на бизнес екосистемата.

Срещите продължават и ще изготвим сборен анализ и предложения. Ето част от видимите заплахи и възможните решения, които бизнесът сподели до момента.

 

Ситуацията

 

 • ИКТ секторът очаква загуби от корпоративни клиенти както в чужбина, така и в България, засегнати от икономическата криза.
 • Ударът върху чуждестранни предприятия в авиоиндустрията, автомобилния сектор и други високотехнологични производства оказва директен негативен ефект върху доставчиците, подизпълнителите и ко-иновационните партньори в София.
 • Очаква се компаниите в развойна фаза да замразят инвестиционните си намерения, което ще окаже негативно влияние не само върху ИТ индустрията в София, но и върху стартъп средата, като може да доведе и до освобождаване на служители от най-засегнатите компании и свиване на броя на заетите в сектора с 30%-50%.
 • Още по-голям риск има при продуктовите компании заради занулените инвестиции.
 • Не е изключено глобални компании да затворят операциите си в София.
 • Конгресните прояви, които привличат около 52% от туристите в София, са на практика със занулени приходи заради отложените събития. КОВИД-19 би имал огромен негативен ефект върху работната ръка в сектора, а секторът поддържа и редица компании-подизпълнители (средно 200-300 компании са ангажирани в организирането на големите форуми), които също ще претърпят загуби по веригата
 • Очаква се зануляване на новите строежи през тази година.
 • Намалени или занулени приходи има и от бизнес площи, заради затворените обекти и офиси. Очаква се и отлив от страна на IT компании при наемането на нови площи, както и вече наети да бъдат освободени, а точно това е секторът, който поддържа най-стабилен дял в сделките с офис площи.

Възможни мерки, предложени от бизнеса

 

 • Безлихвени заеми за фирми, които не съкращават персонал и повече преференциални условия за тези, които назначават нови хора.
 • .Да не се отменя предоставено финансиране или сключени договори по оперативни програми, за да не се преустановяват инвестициите в иновативни проекти.
 • В сектора на здравеопазването средствата към договорните партньори да се преведат авансово за няколко месеца напред и след това да бъдат удържани поетапно.
 • Да се изготви разгърнат план за действие на местно ниво за събитийната индустрия, която след кризата ще има ключова роля за позиционирането на града като конкурентна локация и за възвръщането на темпото в бизнеса.
 • Столичните компании, които се занимават с големи данни, business intelligence, изкуствен интелект, телемедицина, киберсигурност, автоматизация и роботизация на бизнес процеси, клинични проучвания и др. да бъдат ангажирани в работна група за изготвяне на 3- или 5-годишен план за внедряването на работещи дигитални модели за здравния сектор. Това ще помогне на София да се превърне в един от първите иновативни, смели градове, в които ще се дигитализират процесите в здравния сектор. Така градът ще привлече експерти и фирми от чужбина, работещите модели ще бъдат пример за останалите български градове, а София ще може да се позиционира като един от най-иновативните градове в Европа.
 • Временно да бъдат освободени собствениците на недвижими имоти от данъци или намаляване на данъци и такси.
 • Градската администрация да бъде проводник на идеите на бизнеса на държавно ниво и да бъде фасилитатор на послания и идеи.
 • Да се прегледа регулаторната рамка за по-бързо внедряване на електронно правителство и електронни услуги на национално ниво, а активната дейност на Столичната община по дигитализация на административните услуги и на градската среда да се копира от другите общини в България.
 • Да се използва капацитетът на местния технологичен сектор в полза на държавата, града и обществото.

По време на разговорите ни организациите проактивно предложиха директна помощ за автоматизация на процесите в социалния патронаж, продукти за телемедицина, инфраструктурно и техническо подсигуряване на комуникацията в условията на социална дистанция, отдалечен мониторинг на пациенти и др. Заместник-кметът Владимир Данаилов и екипите на Innovative Sofia и Invest Sofia изказват благодарност на всички участници и компании за ясно заявената готовност да предоставят безвъзмездно ресурс и готови решения в полза на гражданите и икономиката на София.