Използвайте услугите на Столичната община по електронен път (видео)

20 Септември, 2020

 

От средата на тази година Столичната община започна тестово присъединяване на районните администрации към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на Държавната агенция за електронно управление (ДАЕУ).

В помощ на гражданите и бизнеса в София публикуваме видео инструкциите на ДАЕУ за заявяване, подаване и плащане на е-услуги чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги.

До края на 2020 година чрез Единния модел ще бъдат достъпни преобладаващата част от услугите, предоставяни от Столичната община и всички районни администрации. Списък с предоставяните към момента услуги ще намерите тук.

Предоставянето на електронни услуги през системата на ДАЕУ:

  • позволява удостоверяването на времето на изпращане и на получаване на документи и съобщения между подателя и получателя – така се гарантира автентичността на обменените документи и комуникацията има доказателствена тежест 
  • гарантира сигурността и защитеността на документацията
  • дава възможност за директно заплащане на услугите по електронен път

 

Какво трябва да знаят гражданите и бизнеса, за да могат да използват административни услуги по електронен път?

За да получават административни услуги по електронен път физическите и юридически лица трябва да имат регистрация в ССЕВ:

  • за гражданите, достъпът става с квалифициран електронен подпис (КЕП) или с персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ,
  • за фирмите – с подаване на подписано с електронен подпис заявление за  присъединяване към системата. Това става през профил на физическо лице. 

Системата предоставя на гражданите достъп до личните получени и изпратени съобщения, както и възможност да управляват профила си. Профилът на юридическото лице пък може да се достъпва от едно или повече физически лица, на които е даден достъп.