Използвайте електронните услуги на Столичната община

15 Април, 2020

В страницата ни e-Sofia за услуги на Столичната община по електронен път ще намерите бързи връзки към онлайн административни услуги, портали за работа с граждани, документи за изтегляне и връзки към полезни указания как да ползвате услуги на градската администрация, достъпни без обслужване на гише.

Ще актуализираме страницата постоянно и ще добавяме новите връзки към следващите услуги на общината, които в следващите месеци поетапно ще стават достъпни по електронен път.

Обръщаме внимание, че предоставянето на електронни административни услуги изисква задължителна регистрация в системата за електронни услуги и наличието на квалифициран електронен подпис (КЕП).

Оторизираните за България доставчици на електронни подписи са:

  • „Информационно обслужване“ АД
  • „Инфонотари“ ЕАД
  • „Борика“ АД
  • „Система за електронни плащания/СЕП България“ АД
  • „Евротръст Технолъджис“ АД

Информация за предварителните изисквания и настройки, които са необходими за използване на електронните услуги, може да намерите в меню „Въпроси/отговори“ и в Инструкция за ползване на квалифициран електронен подпис (КЕП).