Използвайте е-услугите на столичната администрация

25 Март, 2020

Във връзка с препоръките на оперативния щаб на Столичната община за максимално ограничаване на социалните контакти с цел превенция на разпространението на COVID-19, информираме гражданите за възможностите за комуникация с администрацията по електронен път:

На адрес call.sofia.bg (Информационна система на Контактния център на Столична община) могат да се подават:

✔️ неспешни сигнали, свързани с проблеми в градската среда, като не се изисква предварителна регистрация;

✔️ писма, жалби, предложения, заявления за достъп до обществена информация. Изисква предварителна регистрация, като потребителят задължително трябва да посочи във формата за регистрация актуален e-mail адрес.

 

Чрез изпращане на съобщения към Столична община в Системата за сигурно електронно връчване – edelivery.egov.bg/Account/Login.

✔️ Всеки гражданин може да се регистрира в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), като се идентифицира с Персонален Идентификационен Код на НОИ или с Квалифициран електронен подпис (КЕП).

✔️ През ССЕВ могат да се подават писма, жалби, сигнали, предложения, заявления за достъп до обществена информация, както и искания/заявления за електронни услуги, подписани с КЕП.

На адрес szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient може да се направи справка за дължимите данъци и такси към Столична община и да се заплатят задълженията по електронен път с дебитна или кредитна карта.

Справката е достъпна чрез:

✔️ ЕГН/Булстат/ЛНЧ и ПИН, издаден от общината;

✔️ Персонален идентификационен код, издаден от Национална агенция за приходите (ПИК на НАП);

✔️ Квалифициран електронен подпис (КЕП) на физическо лице.

На адрес https://usl.sofia.bg/ е осигурена възможност за заявяване по електронен път на административни услуги от категориите „Гражданска регистрация“, „Местни данъци и такси“, „Общинска собственост“ и „Туризъм“.

Предоставянето на електронни административни услуги изисква задължителна регистрация в системата за електронни услуги и наличието на квалифициран електронен подпис (КЕП).

Оторизираните за България доставчици на електронни подписи са:

  • „Информационно обслужване“ АД
  • „Инфонотари“ ЕАД
  • „Борика“ АД
  • „Система за електронни плащания/СЕП България“ АД
  • „Евротръст Технолъджис“ АД

Информация за предварителните изисквания и настройки, които са необходими за използване на електронните услуги, може да намерите в меню „Въпроси/отговори“ и в Инструкция за ползване на квалифициран електронен подпис (КЕП).