Изготвихме първа матрица на GovTech екосистемата в София

10 Ноември, 2020

 

Една от целите на Иновативна София, дефинирана и в Стратегията за дигитална трансформация на София, е насърчаването на превръщането на София в пазар за продукти и услуги, разработени от столичните компании. Друга важна наша задача е да споделяме успешните истории на града пред местни и чуждестранни партньори, за да утвърждаваме имиджа на София като технологичен хъб в региона и в Европа. 

Ето защо през последните месеци събирахме и систематизирахме информация за GovTech екосистемата в София – компаниите, които разработват иновативни и дигитални продукти и решения за развитието на държавните и общинските администрации, както и за всички други организации, институции и заинтересовани страни, които също са част от GovTech екосистемата в София.

София има силно развит ИКТ сектор и много от компаниите разработват решения, които се използват на държавно и общинско ниво, а крайни ползватели или индиректни бенефициенти на тези продукти са гражданите. За да помогнем на сектора да придобие по-ясни параметри, да привлечем вниманието към основните играчи в него и да систематизираме ресурсите, които могат да подкрепят по-нататъшния им растеж, изготвихме документа GovTech Matrix Sofia – първата матрица на GovTech компаниите в столицата. 

 

 

Матрицата съдържа списък от над 40 компании и над 120 други организации, институции и компании, които също са част от GovTech екосистемата в София. Компаниите, които сме включили в списъка, са създатели на решения от различен тип, които са били използвани на градско/държавно ниво, и не задължително самодефинират дейността си като строго или единствено позиционирана в GovTech сектора.

Под GovTech (Government+Technology) влагаме широка дефиниция, а именно технологичната инфраструктура, която правителствените/общинските служби използват, за да извършват вътрешната си работа или да предоставят услуги на своите клиенти –  гражданите и бизнеса.

Това е третата от серия секторни матрици, която екипът ни изготвя. В края на 2019 г. съвместно с Game Dev Summit публикувахме матрицата Sofia Gaming Studios. Включената в нея информация дава представа за параметрите на столичната гейминг индустрия – един от подсекторите на творческите индустрии. През октомври съвместно с Българската финтех асоциация изготвихме Sofia Fintech Mapping с подробна информация за финтех сектора в града. Планираме изготвянето на още секторни матрици, фокусирани в отделните приоритетни за София сектори. 

Систематизирахме информацията за GovTech Matrix Sofia седмици наред. Изключително благодарни сме на партньорите от местната екосистема, които ни подкрепиха в работата ни по този проект, сред които БАСКОМ, София Тех Парк, Българската финтех асоциация, PARA – Професионалната асоциация по роботика и автоматизация, Клъстер Изкуствен Интелект България, Биотехнологичен и Здравен Клъстер България, БРАИТ, Trending Topics, DEV.BG, Innovation Center Inc., както и други представители на местната екосистема.

Документът не претендира за пълна изчерпателност и допълването му ще продължи и за в бъдеще. Вижте информацията и, ако имате предложения, моля споделете ги с нас, за да ги включим в следваща актуализация на документа.

 

Изтеглете GovTech Matrix Sofia

Свали файла