Иновативна София стана на една година – какво постигнахме и какво предстои

4 Януари, 2021

 

Скъпи партньори и приятели,

Точно преди една година, със старта на необичайната 2020-та, по инициатива на столичния кмет Йорданка Фандъкова беше създадена Иновативна София – направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ на Столичната община.

Тази първа година от дейността на екипа ни не беше лесна, но заедно научихме и постигнахме много. Всяка наша стъпка е била (и ще продължи да бъде) в подкрепа на развитието на София като интелигентен, дигитален, иновативен и технологичен град. Ще продължим да консолидираме и ръководим проектите по дигитализация на градската среда, да установяваме контакти с други градове и да привличаме инвеститори от високотехнологичния и развойния сектор в София. Не на последно място – и занапред ще държим фокус върху увеличаването на броя и качеството на общинските електронни услуги, отворените данни и интелигентните градски решения.

Споделяме с вас някои от най-важните моменти от първата ни година и плановете ни за новата 2021. 

 

Дигитални решения в ситуация на криза

Не очаквахме избухването на пандемията да пренапише плановете ни за първи проекти след създаване на звеното, но кризите наистина са възможности. Заради мерките, предприети с навлизането на COVID-19 и в България, още през март стартирахме няколко проекта в помощ на гражданите на София. 

За кратко време Viber каналът на Столичната община за COVID-19 приобщи хиляди абонати не само от столицата, но и от други градове, включително извън България. И към днешна дата чрез канала информираме за актуалните новини от живота в града със специален фокус върху темите, които гражданите сами посочиха в специална анкета. Ако все още не сте част от групата – може да последвате канала и да поканите други свои Viber контакти на следния линк – https://vb.me/COVID-19_Sofia 

Контактният център за сигнали от граждани Call Sofia беше пуснат и като безплатно мобилно приложение. Освен възможността за изпращане към градската администрация на сигнали от неспешен характер, предвид обстановката в страната беше активирана и специална ”COVID-19” секция за подаване на сигнали за нарушения на въведените противоепидемични мерки за територията на Столична община. 

Създадохме и страницата e-Sofia за услуги на Столичната община, доставяни по електронен път (налична и на Сайта на Столичната община, и на сайта на Иновативна София), за да имат гражданите единно място с бързи връзки към онлайн административните услуги, порталите за работа с граждани, документи за изтегляне и връзки към полезни указания как да използват услугите на градската администрация, достъпни без обслужване на гише. 

Пак в сайта на Иновативна София отворихме страница със седмични и месечни справки за избрани икономически показатели, илюстриращи влиянието на COVID-19 върху икономиката на София. Продължаваме да актуализираме данните. Може да ги следите тук.

Прегледайте и доклада ни “Оценка на ефекта от COVID-19 върху икономиката на София – анализ, който направихме две седмици след въвеждането на извънредните мерки през март.

На сайта на Столичната община стартирахме чатбота Скили, за да отговаря на въпроси от гражданите и да предоставя актуална информация и данни от официални източници – българските държавни и общински институции, както и български и международни организации. Чатботът е активен и към днешна дата и екипът ни продължава да го “обучава” с нови въпроси и актуална информация. Може да общувате със Скили на сайта sofia.bg, като му задавате свободни въпроси или като изберете от списъка с най-чести запитвания на разнообразни теми. 

Тези и други проекти нямаше да бъдат възможни за бърза реализация в условията на криза, ако не беше готовността на бизнеса и технологичните компании в София да обсъдят с нас възможни за реализация решения и пълното им съдействие при предоставянето на дигитални решения напълно безвъзмездно в помощ на града и гражданите. Изключително благодарни сме за подкрепата!

 

Проекти по дигитализация на общинските услуги, образованието, управление на градската среда

В средата на годината Столичната община започна поетапното присъединяване на районните администрации към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на Държавната агенция за електронно управление (ДАЕУ). Включени са четири пилотни районни администрации, които предоставят електронни услуги на гражданите и бизнеса през Единния портал на ДАЕУ. Предстои присъединяването и на останалите райони, така че Столичната община и районните администрации да могат да предоставят на софиянци близо 70 услуги изцяло по електронен път. 

Столичната община стана партньор в изграждането на първия у нас “Цифров двойник на града“. Проектът се реализира от единствения по рода си институт за разработки в сферата на големите данни (big data) за Балканите и Източна Европа – GATE, и е част от Споразумението за сътрудничество по изпълнението на Стратегията за дигитална трансформация на София между Столичната община и Института. Първият цифров двойник на София ще е на територията на район Лозенец и ще бъде валидиран в три пилотни сценария – градско планиране, качество на въздуха и публичен транспорт. 

Над 200 учители от 16 училища в София станаха част от пилотния проект на София „Училище в облака“ за развитие на дигиталните умения и работа в онлайн среда, а II-ра английска езикова гимназия “Томас Джеферсън” стана първото в София и второто в Югоизточна Европа Google референтно училище. Гимназията е част от пилотния проект „Училище в облака“ и внедрява модела “Едно към едно” за провеждане на учебния процес с устройство за всеки учител и ученик с цел цялостна дигитална трансформация на училището. 

 

Стъпки напред в прилагането на “Стратегията за дигитална трансформация на София”

През юни 2020 г. Стратегията за дигитална трансформация на София” беше приета с пълно единодушие от Столичния общински съвет – консенсус, който високо оценяваме. Стратегията беше изготвена в рамките на участието на София в програмата Digital Cities Challenge на Европейската Комисия и от експерти на Иновативна София, Столичната агенция за инвестиции и над 100 местни заинтересовани страни, включително компании от частния сектор в София с общ оборот от над 3,23 млрд. лв. и над 17 000 служители. 

Отново с пълно единодушие през октомври Столичният общински съвет прие и Плана за действие по изпълнение на Стратегията за дигитална трансформация на София. Документът е “пътна карта”, която очертава индикативните дейности за практическата реализация на Стратегията за дигитална трансформация на София. 

Същия месец се проведе и първата среща на Дигиталния борд на София. Радваме се, че в него привлякохме бизнес асоциации, представители на академичните среди, експерти от технологичните компании в София. Какво представлява Дигиталният борд на София и какво предстои, моля, вижте тук.

София в международни инициативи за иновации, цифрова трансформация и интелигентни градски решения

От името на Столичната община екипът ни спечели и координира участието на София в три международни програми. 

  • PolicyCLOUD – проект на Европейската комисия за управление на политиките, базирани на данни, чрез технологии в облачна среда. София получава безвъзмезден достъп до облачна ИТ инфраструктура на ЕК за събиране, цялостна обработка и анализ на данни. С участието ни в проекта, Столичната община ще има възможност да използва различни по вид категории данни – от съществуващи източници (като Единния контактен център за сигнали от граждани Call Sofia) и от нови набори отворени данни на ЕС, които ще бъдат достъпни за София и за останалите 15 европейски града, включени в PolicyCLOUD. Работата ни по PolicyCLOUD ще помогне на града да изготвя политики, основани на данни, а това играе ключова роля в готовността за посрещане на градските предизвикателства по ефективен начин. Ще работим в области като транспорт, паркиране и пътна инфраструктура; управление на отпадъците; опазване на чистотата в обществените пространства; екология и зелени системи; нарушаване на обществения ред. Информация за проекта и свързани новини може да намерите тук.
  • Digital Innovation Initiative 2020-2022 (Инициатива за цифрови иновации) – инициативата на Bloomberg Philanthropies за управление на процесите на дигитална трансформация в европейските градове. Програмата е насочена към лидерите в градското управление и политиките за градска дигитализация и иновации от 21 европейски града. Проектът координираме заедно с екипа на Зелена София. В рамките на програмата провеждаме редовни консултации с експертите от базираната в Лондон иновационна агенция FutureGov, която ни предоставя техническа помощ за редизайн и оптимизиране на общинските услуги. Целта ни е да приложим “породен от нуждата”, холистичен и “на едно гише” подход. Работим по дизайн на административни услуги, базирани на епизоди от живота – цел, залегнала и в Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2019 – 2023 г. Хипотезата ни е, че чрез редизайн и дигитализиране на общинските услуги и тяхното категоризиране според “житейски събития” ще можем да подобрим информираността, достъпа и цялостното изживяване на гражданите, свързано с тези услуги, и да постигнем по-добра връзка и диалог между гражданите и Общината. Започваме с редизайн на услугата “Промяна на адресната регистрация”. Планираме трансформацията й по нова методология, разработена в рамките на проекта, която включва директни допитвания до ползвателите на съответната услуга. При активна обратна връзка от граждани, ще приложим модела и върху други процеси. Още за проекта и свързани новини може да намерите тук.
  • След успеха на програмата „Предизвикателство дигитални градове“ (Digital Cities Challenge – DCC), в рамките на която създадохме Стратегията за дигитална трансформация на София, през март 2020 Европейската комисия даде старт на инициативата Предизвикателство 100 интелигентни града“ (100 Intelligent Cities Challenge – 100 ICC) – по-мащабен проект, в който София беше поканена да кандидатства и бе приета за участие. ICC ще се съсредоточи върху прилагането на стратегии, обща платформа за отворени данни, създаването на пазар за интелигентни градски решения, реализирането на съвместни инвестиции и установяването на нови механизми за международна подкрепа. Инициативата цели да помогне на Европа да стане лидер в създаването на по-устойчиви, иновативни и социални градове. Проектът ICC ще продължи 2.5 години и фокусът на участието на София ще бъде върху темата (е-управление и участие на гражданите / Е-Government and Citizen Participation). Чрез ICC София ще получава персонализирана експертна консултантска подкрепа – лично, онлайн и като част от общност от над 100 града –  за прилагане на стратегията си за дигитална трансформация и за постигането на конкретен проект, инструмент или процес, който да насърчи интелигентното развитие на София.

 

Какво предстои

През 2021 г., втората година на дейността ни, планираме да реализираме идеята ни за създаване на т.нар. “Пясъчник за иновации” – проект за тестване на пилотни иновативни технологични решения, свързани с градските предизвикателства. Ще се търсят решения за екологични, образователни, транспортни, предприемачески и други предизвикателства, а целта е София да се превърне в тестова площадка за иновативните разработки на столичните компании по проблеми, дефинирани от администрацията на града.

През следващите месеци ще продължим активно да работим по редизайн на услугите, предоставяни от Столичната община, като ще продължим с активната комуникация с граждани и колеги от Столичната община чрез интервюта и въпросници. Ще тестваме ранни прототипи, които ще променяме и допълваме на седмична база спрямо обратната връзка от интервютата. Тестовете на прототипи ще ни помогнат да анализираме кои идеи и решения бихме могли да използваме, за да имат те максимална стойност и въздействие както за гражданите, така и за администрацията. Ако имате интерес да участвате в интервютата и проучванията ни, можете да намерите повече информация тук.

От своето създаване в началото на 2020 година, екипът ни активно работи по издаването на серия от секторни матрици, посветени на различни приоритетни индустрии в София (сред които конгресен и MICE сектор, говтех, финтех и гейминг матрица). Изготвихме и третото издание на Бизнес справочник – София 2020, както и първия наръчник “Sofia: Quality of Life”. Създадохме тези документи, за да помогнем на тези, които смятат да се установят в града и да проучат възможностите за бизнес в София. През 2021 г. ще продължим да разработваме нови матрици, доклади и информационни материали за развитието на София като бизнес и иновационен хъб.

И през новата година, съвместно с представителите на местната екосистема и колегите от Столичната община, ще продължим активно да работим за изграждането на разпознаваем имидж и бранд на София като модерен, динамичен и иновативен европейски град и да популяризираме успешните истории и постиженията в различните сектори и участниците в екосистемата по света и у нас.

 

2021 ще бъде предизвикателство!

Абонирайте се за нашия месечен бюлетин, за да сте в крак с всички новини от умна и дигитална София. Ако все още не сте го направили, каним ви да ни последвате във Facebook, Twitter и LinkedIn – защото София има много успешни истории, които трябва да бъдат разказвани, и ще се радваме да ги споделяме и с вас! И най-вече – защото е от изключителна важност участието на гражданите и бизнеса в процеса по дигитализация. Промяната можем да постигнем само с вашето активно отношение, споделена позиция и подкрепа!

 

Бихме искали да благодарим на всички, които подкрепяха Иновативна София през първите 12 месеца от дейността на звеното! Превърнахте тази година във време за нови възможности въпреки неочакваните трудности. Нека през новата 2021 г. отново заедно да направим следващите стъпки към дигиталната трансформация на София!