Иновативна София се включва в проект на GATE за дигитален близнак на София за проектиране и тестване на устойчиви градски решения

7 Юни, 2020

Иновативна София се включва като партньор в реализацията на City Digital Twin – голям интердисциплинарен пилотен проект на Центъра за върхови постижения в областта на големите данни и изкуствения интелект GATE. Проектът има за цел да разработи цифрова платформа – близнак на реалната градска среда в София, в която чрез 3D симулация на града в демо вариант да бъдат проектирани, тествани, прилагани и обслужвани решения от целия жизнен цикъл на градския живот в столицата.

 

City Digital Twin – първи по рода си проект за България

Този амбициозен изследователски проект ще симулира за първи път в България сложните градски социално-икономически процеси и ще тества стратегии за постигане на максимално устойчиво градско управление. Ще бъде направена пространствена симулация на широк спектър от специфични за София (а и за всеки голям град) сценарии като климатични особености, транспорт на стоки и хора, развитие на инфраструктурата, енергийни характеристики на сградите, замърсяване на въздуха, шумово замърсяване и др. Симулацията на сценариите ще бъде реализирана чрез изграждане на семантично обогатен, холистичен, многопластов 3D модел на София с триизмерни реплики на обекти като терени, сгради, улици, растителност и др., както и чрез технологии за работа с масиви от данни за анализ на симулациите.

Иновативна София участва в пилотния проект заедно с експерти от Столичната община, Столична агенция за инвестиции и Софпроект с предоставянето на експертни познания в градското управление, осигуряване на достъп до масиви от данни за града, ангажиране на обществения интерес и информираност на обществото.

 

За GATE

Началото на проекта GATE – „Големи данни за интелигентно общество“ беше дадено през октомври 2019 г. GATE е първият център за върхови постижения с участник България.

Проектът е съвместна инициатива на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, който е координатор по проекта, и на университета Чалмърс, Швеция и Чалмърс Индустриални Технологии, Швеция. Целта е да се изгради Център за върхови постижения в областта на големите данни и изкуствения интелект с три модерни лаборатории, които ще обработват масиви от данни в четири направления – градове на бъдещето, интелигентно правителство, умна индустрия и цифрово здравеопазване. 

GATE се реализира с финансиране в размер на 30 млн. eвро от Европейската комисия по програма Horizon 2020 WIDESPREAD-01-2018-2019 Teaming Phase 2. Като единствен подобен център в Източна Европа, GATE е свързващо звено на мрежа от 55 центъра за големи данни в Западна Европа и играе стратегическа роля за разпространението на най-добрите практики и иновативни модели за постигне на обществено въздействие не само на национално и регионално, но и на европейско равнище.