Иновативна София и експерти от цяла Европа се включиха в годишната конференция на EIP-SCC Marketplace

10 Септември, 2020

По покана на Европейската комисия и Европейското партньорство за иновации за интелигентни градове и общности (EIP-SCC) Иновативна София взе участие в панела „Дигитален преход на градовете и общностите – какво предстои след COVID?“. Дискусията беше част от годишната конференция на EIP-SCC Marketplace, която тази година се проведе като хибридно събитие в рамките на панаира Urbis Smart City в Бърно, Чехия.

В конференцията участваха експерти, които поставиха в центъра на вниманието предизвикателствата и възможностите, с които се сблъскват градовете след пандемията от COVID-19, обсъдиха усилията на Европа за постигане на устойчив градски преход и внедряване на умни градски решения. 

Част от програмата бяха интерактивни сесии в подкрепа на смарт сити проекти с фокус върху ангажираността на гражданите, нови бизнес модели, финансиране, интелигентни енергийни системи и др.

Панелът „Дигитален преход на градовете и общностите“ наблегна на възможните сценарии след COVID-19 и се фокусира върху това, как различни европейски инициативи са постигнали голяма крачка напред в преминаването към оперативно съвместима междусекторна цифрова инфраструктура за градовете и общностите.

Надя Султанова, директор „Дигитализация, иновации и инвестиции“ на Иновативна София, представи участието на София в програмите на ЕС “Предизвикателство дигитални градове” (Digital Cities Challenge) и “Предизвикателство 100 интелигенти градове” (100 Cities Challenge), в “Партньорството за цифров преход” (Digital Transition Partnership – Urban Agenda for the EU), както и работата ни по разработването на Стратегията за дигитална трансформация на София.

EIP-SCC е платформа на Европейската комисия, която ангажира градската администрация, индустрията и финансистите в съвместни дейности по проектирането на градски решения и инвестиции, които помагат на европейските градове да станат “по-умни”. Шест тематични клъстера оперират в платформата и са ангажирани да работят по конкретни въпроси, свързани с интелигентните градове, чрез обмяна на опит и идентифициране на мерки, които да се прилагат на европейско ниво.

Вижте как EIP-SCC Marketplace може да помогне в реализирането на Smart City проекти и решения в брошурата, достъпна тук.