Digitalk & A1 Awards: Kонкурс за внедряване на нови технологии

21 Януари, 2022

Digitalk & A1 Awards е проект, който обединява най-иновативните и успешни корпоративни технологични истории в обща платформа. За първи път в България ще се проведе конкурс за приложени нови технологии, като всички участници в него ще имат възможност да разкажат за иновативните технологични решения, които са внедрили в сферата на своята дейност и как те подпомагат бизнеса им.

Историите им ще бъдат публикувани на сайта на digitalk.bg, като по този начин те ще достигнат до широк кръг хора и ще им помогнат да добият по-ясен поглед върху приложенията на нови технологии и ползите от тях в различните сфери на икономиката. А за някои от тях може да се превърнат във вдъхновение за развитие на собствени проекти или надграждане на вече съществуващи такива.

Предизвикателствата пред избора на конкретни решения и последващото им прилагане в практиката ще бъдат акцент и в специални епизоди на подкаста ICTalks.

Конкурсът е насочен към компании от всички сектори на икономиката, които през 2021г. са реализирали проекти с т.нар. технологии на бъдещето. Постъпилите в конкурса проекти ще бъдат оценени от жури, съставено от 14 лидери в сферата на иновациите, които можете да видите тук. Методологията на оценка на проектите е разработена специално за Digitalk & A1 Awards от PwC. Целта е да отличат най-иновативните проекти с най-добрите практики по внедряване на технологични решения. 

Всяка компания има право да кандидатства с един проект, който е осъществен в рамките на календарната 2021 г. Всички постъпили заявки подлежат на първоначален преглед и селекция, преди да бъде съставен окончателният списък на тези, които са допуснати до оценяване. Срокът за кандидатстване е до 21 януари 2022 г.

Своята кандидатура за участие може да подадете тук.