Данните позволяват обосновани и защитими решения (видео)

4 Юни, 2020

 

Програмата PolicyCLOUD на Европейската комисия управлява реализирането на четири пилотни проекта. Пилотът на Столичната община по създаване на политики въз основа на анализ на големи данни е един от тези проекти.

През януари 2020 г. Иновативната София, от името на Столичната община, спечели място в проекта PolicyCloud. С участието ни в програмата Столичната община ще има възможност за преразгледа градските политики като критичен фактор за успех в подобряването на цялостната градска среда. Процесът по създаване на политики за управлението на града ще бъде адаптиран към използването на анализ на големи данни от следните сектори:

  • Транспорт, паркиране и пътна инфраструктура
  • Управление на отпадъците
  • Опазване на чистотата в обществените пространства
  • Екология, зелени системи
  • Нарушаване на обществения ред

Ще използваме различни по вид категории данни – от съществуващи източници (Единния контактен център за сигнали от граждани Call Sofia) и от нови набори отворени данни на ЕС, които ще бъдат достъпни за София и останалите 15 европейски града, включени в PolicyCLOUD.

Гледайте интервюто с Надя Султанова (Столичната община) и Петя Николова (OKYS) за пилотния проект на София в PolicyCLOUD.