CREATECH SUMMIT – най-големият форум в Югоизточна Европа за иновации в творческите индустрии се провежда в София!

1 Март, 2023

CREATECH SUMMIT – най-големият форум в Югоизточна Европа за иновации в творческите индустрии се провежда в София!

CREATECH SUMMIT – най-големият форум в Югоизточна Европа за иновации в творческите индустрии се провежда в София!
Огромно е развитието на креативните индустрии в София през последните години – В рамките на 10 години (2012 – 2022) оборотът на творческата икономика на София се е увеличил от 3.5 на 6.1 милиарда лева! Това е забележителен ръст, на който и Столична община отговаря подобаващо -публичните инвестиции в култура в годишния бюджет на Столична община се увеличават устойчиво от 25 млн. и половина през 2013 г. на близо 60 млн. през 2022 г. Така все повече творчески идеи и инициативи могат да се реализират именно в София, която неслучайно беше Европейска столица на културата през 2019-та година.
Факторите, които влияят на увеличението на преките чуждестранни инвестиции в областта на културата в Столична община – над 412 милиона лева за 2020-та година- са стабилната бизнес среда, по-високите възнаграждения и по-високата специализация и образователен статус на заетите в културните и творчески индустрии.
В дирекция “Дигитализация, иновации и икономическо развитие” подпомагаме връзката между технологиите и креативността – именно чрез нашата програма “Пясъчник за иновации” за подкрепа на иновативни проекти с приложение в градска среда. Щастливи бяхме да видим и някои от хората, които стоят зад успешно реализираните проекти по програмата и живият им интерес за това как могат да развият идеите си.
Приканваме все повече хора да участват с идеите си както към направление Култура, така и през “Пясъчник за иновации”. Както е видно, когато публичен и частен сектор работят заедно, развитието е налице и привлича все по-голяма разпознаваемост на София глобално.