COVID-19 Safety Checklist за безопасни условия на труд в условията на продължаващо присъствие на COVID-19

14 Май, 2020

Професионалната асоциация по роботика и автоматизация (PARA) публикува Списък за безопасност по време на COVID-19 (COVID-19 Safety Checklist) с правила от технологичен, административен, социален и медицински характер, които да осигурят функционирането на обществено-икономическите процеси дори в условията на продължаващо присъствие на коронавируса. Документът цели да се установят нови правила, с които да се възстанови социалния и икономически ритъм и при евентуално следващо увеличаване на заболеваемостта да бъдат възможни нормалният живот и работа при по-висока степен на сигурност и по-безопасни условия на труд.

COVID-19 Safety Checklist е разработен по инициатива на PARA и с участието на експерти в областта на медицината, роботиката и автоматизацията, софтуерната индустрия, НПО и публичния сектор. Сред тях са Open Pandemic, сдружение “Въздух за здраве”, Васил Такев от АББ България, Зек Енг. Екипът ни също се включи в дискусиите, за да подкрепим усилията на бизнеса в София към установяване на контролирана и функционираща социално-икономическа среда. 

Документът включва правила от технологичен, административен, социален и медицински характер, насочени към осем обществени и бизнес групи – от детски градини до работни обекти с конкретен брой служители. Предложените средства имат пожелателен характер и дискусията продължава. Вижте документа и, ако имате предложения за допълването и разширяването на списъка, свържете се с екипа на PARA.