BASF Innovation Hub 2021: конкурс в сферата на екологичната устойчивост

2 Септември, 2021

Млади иноватори и стартиращи предприятия от Централна и Югоизточна Европа могат да кандидатстват за участие в конкурса BASF Innovation Hub 2021. Конкурсът се организира от водещата международна химическа компания BASF, която повече от 50 години е партньор на българската индустрия. Той ще даде възможност на иноватори и стартъпи да представят своите идеи в областите чиста енергия, устойчиво земеделие, кръгова икономика и екологичната устойчивост (cleantech) и да получат допълнително финансиране.

Най-добрата иновация или стартъп идея на национално ниво ще получи първоначална подкрепа от 2500 евро заедно с възможността за допълнителна инвестиция в размер на 5000 евро – независимо дали идеята ще бъде подкрепена за в бъдеще от BASF, като победител в Големия финал.

Участващите страни в конкурса са Австрия, Унгария, Босна и Херцеговина, Хърватия, Сърбия, Словения, България, Гърция, Чехия, Словакия и Румъния.

За да отговорите на условията, вашата идея трябва да обхваща една от следните теми:

Чиста енергияЦифрови решения с фокус върху подобряване на процеса и енергийната ефективност, решения за увеличаване на дела на възобновяемата енергия в електрозахранването (топлинна, слънчева, вятърна), решения за топлинна енергия и изолация, оптимизиране на отоплението, охлаждането, вентилацията, декарбонизация на енергийни системи и насърчаване на технологии с нулеви емисии);

Устойчиво земеделие – Технологии за прецизно внасяне на вещества, консултантски услуги за цифрово земеделие, решения за цифрово земеделие, решения, които допринасят за по-устойчиви хранителни системи, продукти за селективна защита на културите, биологична защита на културите;

Кръгова икономикаРешения, които допринасят за по-устойчиви, по-екологосъобразни производствени цикли, цифрова база за рециклиране със затворен цикъл, решения за биоразградими и пластмаси на биологична основа, решения за (био) химическо рециклиране, катализатори в процеса на рециклиране, рециклиране на материали за батерии, продукти с ефективно използване на ресурсите и услуги).

Крайният срок за участие е 15 септември 2021 г. А своята кандидатура може да подадете тук.

Жури от всеки регион ще избере топ 5 състезатели, които ще представят своите иновационни идеи. Един от петимата ще получи шанса да участва в Големия финал на BASF Innovation Hub 2021. А повече за конкурса и какво да очаквате, ще откриете тук.