Български градове и региони могат да кандидатстват за новата програма на ЕК “Предизвикателството: 100 интелигентни града”

15 Март, 2020

След успеха на програмата Предизвикателството: Дигитални градове (Digital Cities Challenge – DCC), Европейската комисия даде старт на инициативата Предизвикателството: 100 интелигентни града (100 Intelligent Cities Challenge – 100 ICC) – по-мащабен проект, който ще наследи DCC. Като част от вече съществуващата мрежа от европейски градове на DCC, София ще кандидатства за участие и в новата програма.

100 ICC е отворена и за други български градове, които желаят да се включат в инициативата заедно с градове и региони от цяла Европа.

Прозорецът за кандидатури от нови градове вече е отворен. Срокът за кандидатстване е до 16 април, 2020 г. Информация и документи за кандидатстване са публикувани на сайта на програмата intelligentcitieschallenge.eu.

Предизвикателството: 100 интелигентни града ще поддържа, засилва и разширява съществуващата мрежа от над 40 града, участвали в проекта Digital Cities Challenge. Програмата ще подкрепи всички досегашни и нови присъединени членове в изграждането на екосистеми за интелигентена, зелена и устойчива градска среда и ще постави акцент върху зеления индустриален преход и новите бизнес модели. Ще помогне за прилагането на местно ниво на новите политики на ЕС, напр. чрез местни зелени сделки и усвояване на технологии за по-добър живот.

Програмата включва:

  • посещения на място, събития, работа в мрежа,
  • подкрепа от водещи експерти и ресорни специалисти,
  • 30-месечна програма, водена от регионални специалисти и основана на колективния експертен опит, заложен в над 100 стратегии за умни градове, фокусирани върху ключови казуси в управлението на градовете – енергия, мобилност, сигурност и много други.

В резултат на участието на София в програмата Digital Cities Challenge екипът ни успя да изготви Стратегията за дигитална трансформация на София, разработена със съдействието на над 100 столични компании, организации и експерти. Последвайте връзките на уеб страницата ни Digital Sofia за повече информация относно участието ни в Предизвикателството: Дигитални градове и ползите, които програмата донесе на столицата.