България е на челна позиция за Европа и Северна Америка в класацията Digital Riser Report 2020

15 Септември, 2020

 

България е на челна позиция за Европа и Северна Америка в класацията Digital Riser Report 2020. Докладът на Европейския център за цифрова конкурентноспособност към ESCP Business School в Берлин класира 140 държави по света според напредъка им за последните три години по отношение на цифровата конкурентноспособност и използва данни от годишния “Доклад за глобалната конкурентоспособност” на Световния икономически форум.

Според изследването България и Черна гора са двете държави, отбелязали най-голям напредък в двата показателя, които индексът измерва – развитие на екосистемата и нагласа в мисленето. Доброто представяне на България се обяснява с нейната Национална програма “Цифрова България 2025“ на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Проектът е иницииран през 2018 г. като продължение на Националната програма „Цифрова България 2015“ и цели модернизиране и повсеместно въвеждане на интелигентни ИТ решения във всички сфери на икономиката и социалния живот.

„Следва да отбележим и ролята на Сдружение „Дигитална Национална Коалиция“, което ръководи редица безплатни инициативи за подобряване на нивото на цифровизация, сред които обучения в цифрови умения, съдействие към бизнеса и академичните среди и подкрепа на млади български таланти както на местно, така и на глобално ниво“, се казва в доклада.

Digital Riser 2020 измерва двете основни измерения на цифровата конкурентоспособност – развитие на екосистемата в съответната страна и нагласите в мисленето. От “Доклад за глобалната конкурентоспособност” на Световния икономически форум индексът засича индикатори като „Лесно наемане на чуждестранна работна ръка“ и „Отношението към предприемаческия риск“ – съответно за състоянието на екосистемата и нагласите в мисленето. .

Докладът анализира напредъка на 140 държави за периода между 2017 и 2019 г. Класирането на страните е на регионален принцип – например Европа и Северна Америка или членство в икономическа група (напр. G20), за да се осигури съпоставимост на резултатите.

Вижте пълния доклад тук (профилът на България е на стр. 57).