The State of IT Sales 2020: 56% от българските ИТ компании са увеличили приходите си през 2020

26 Февруари, 2021

 

Aгенция Out2Bound публикува първото издание на доклада ‘’The State of IT Sales’’ с данни за продажбите на ИТ компаниите у нас, изготвен в партньорство с Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ). Въпреки COVID-19 кризата, секторът расте и пред 2020 г. 56% от българските технологични компании са увеличили приходите си, сочат резултатите от изследването. 

Първото издание на ‘’The State of IT Sales’’ анализира отговорите на основатели, изпълнителни директори и експерти на ръководни длъжности в 98 компании (в преобладаващата си част от София) по въпроси, свързани с продажбите и динамиката им в период на криза. 

75% от ИТ компаниите със собствени разработки отчитат растеж в приходите си през 2020 г. Точно когато светът навлиза в първия локдаун, търсенето се е запазило или дори нараснало.

Забелязва се само ограничена загуба на клиенти. Около 32% от анкетираните съобщават, че са загубили по-малко от 1/4 от съществуващите клиенти, като основната посочена причина от отдръпващите се клиенти е икономическата несигурност. Само 4% са загубили повече от 1/4 от съществуващите клиенти. Останалите 58% не са изгубили клиенти.

Дори при наличието на добри резултати, българската ИТ индустрия е имала по-високи очаквания, коментира изданието и посочва, че само 29% от респондентите заявяват, че са постигнали целите, които са си поставили в началото на годината преди избухването на пандемията.

Европа и Северна Америка представляват по-голямата част от изброените външни пазари. “От разговорите ни с основатели и директори през последните 5 години става ясно, че Западна Европа е ключов регион за намирането на нов бизнес. Разглеждайки резултатите, виждаме, че Германия, Великобритания и Северна Европа са пазарите, които най-често целят българските технологични компании,” споделя Теофил Шиков, изпълнителен директор на Out2Bound. Компаниите, които биха могли да бъдат засегнати от Brexit, споделят, че не разчитат изцяло на Обединеното кралство, тъй като почти всички работят и с клиенти от ЕС и Северна Америка”.

Текучеството на служители е все още фактор в ИТ сектора: 83% от компаниите, които са назначили служители през 2020 г., планират да наемат още в близко бъдеще.

По отношение на инструментите за продажба, само 11% от анкетираните разчитат на един единствен метод. 31% от анкетираните са използвали изложения и конференции и това са предимно по-големите компании.

Относно търговския персонал, 63% от анкетираните компании споделят, че тези позиции получават годишен доход под 30 000 евро. По отношение на структурата на възнагражденията – най-често търговците получават като бонус между 11% и 49% от дохода си. 

Повечето компании гледат към бъдещето с позитивна нагласа. 80% от анкетираните очакват приходите им от нови клиенти да се увеличат и планират приоритетно да насочат ресурс  и да адаптират подхода си към външните пазари. COVID-19 ваксините са допълнителна причина за оптимизъм и някои ръководители дори очакват завръщането на търговски изложения и конференции през третото тримесечие на 2021 г.

 

Можете да намерите пълния доклад в сайта на Out2Bound тук.

Out2Bound e базирана в София агенция за развитие на B2B продажбите на ИТ компании и помага на клиентите си да достигат до нови пазари по целия свят. Компанията има офис и в Женева и наскоро беше обявена за водеща фирма за бизнес консултации в България от Clutch – платформа за най-добрите доставчици в области като реклама и маркетинг, мобилни приложения, ИТ услуги и продукти, разработка на софтуер и др.

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) е сред водещите браншови организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България. Тя обхваща фирми от всички сектори на ИКТ индустрията и активно работи за изграждането на информационното общество, за развитието на българската ИКТ индустрия и на ИКТ пазара като цяло.

За повече информация или коментар по данните от първото издание на ‘’The State of IT Sales’’ можете да се свържете с компанията на имейл survey@out2bound.com.