Коалиция на Градовете за Цифрови Права ще вземе участие в Световния конгрес Smart City Еxpo в Барселона

15 Ноември, 2021

Световният конгрес на Smart City Expo ще се проведе между 16-18 ноември в Барселона. След наскоро проведеното събитие CC4DR в Амстердам, градовете Амстердам, Барселона, Бордо, Лондон, Милано, Берлин, Брюксел, София, Тирана, Утрехт и Обединените градове и местни власти (UCLG) започнаха процеса на засилване на колективните амбиции за цифрови права и определиха стратегията на коалицията. Едно от действията, произтичащи от срещата, е рамка за управление на цифровите права, която трябва да бъде завършена на 10 декември след първата политическа среща след създаването на  Cities Coalition for Digital Rights (CC4DR) през 2018 г.

Световният конгрес на Smart City Expo (Барселона, 16-18 ноември) е водещото международно събитие за сектора на интелигентния град, ключово място за среща на експерти и лидери на най-иновативните градове, компании, изследователски центрове и международни организации в света. Над 10 000 професионални посетители ще присъстват на конгреса, с над 400 изложители, заедно с над 350 международни лектори, които ще споделят своя опит и визия за това как да изградим по-устойчиво и годно за живеене градско бъдеще.

Тазгодишното събитие ще съчетае физическото място с дигиталното пространство, което ще допринесе за създаването на подобрено хибридно, кросплатформено изживяване, предлагащо безкрайни възможности. Дигиталната програма ще се излъчва от Tomorrow.City.

Заместник-кметът по дигитализация и иновации на Столична община Генчо Керезов ще присъства на кръглата маса, както и ще бъде част от общия преглед на дейността и напредъка на CC4DR. Масата на заместник-кметовете ще обсъжда допълнително актуализацията и прегледа на рамката за управление на цифровите права и бюрото за помощ след предишната сесия в Амстердам.

Глобалната обсерватория на градския изкуствен интелект (GOUAI) е съвместна инициатива, стартирана от градовете-членки на CC4DR Барселона, Амстердам и Лондон заедно с CIDOB и ще бъде представена през първия ден на конгреса.

Правилата имат за цел да наблюдават насоките за ИИ, да създават и актуализират стандартите на политиката за етичен ИИ с основаващи се на доказателства знания, да идентифицират пречките пред внедряването на доверен ИИ и да определят приноса на града към по-широки технологични тенденции.

Стратегията се състои от двадесет мерки, които трябва да бъдат изпълнени от сега до 2023 г., за да се премине към модел на интелигентно управление, който е по-ефективен и ефикасен при разрешаване на предизвикателствата при управлението на общинските публични политики.

Целите на GOUAI:

− Наблюдение на регулирането, развитието и внедряването на изкуствения интелект в градовете членки на Коалицията;

− Изготвяне и актуализиране на стандарти на политиката за етични разпоредби и прилагане на ИИ в градовете;

− Идентифициране на пречки, възпрепятстващи внедряването на справедливо, прозрачно и отговорно използване на ИИ в градските райони;

− Контекстуализиране на приноса на градовете към глобалния AI и технологичните тенденции.

Резултати:

− Доклад за етичното управление на алгоритмите в градовете, който ще анализира механизмите, прилагани от градските власти за внедряване на етични модели на изкуствен интелект – напр. Алгоритмични регистри, механизми за човешки преглед и т.н. Изследването ще предложи аналитична рамка за оценка на подобни политики въз основа на набор от критерии – т.е. справедливост, обяснимост и прозрачност.

− Тематичен доклад относно използването на лицевото разпознаване в публичното пространство. Проучването ще предложи набор от критерии за оценка на етичното и отговорно естество на такива системи.

− Онлайн атлас на добрите практики в градския ИИ, който ще включва информационни листове за конкретни случаи на прилагане на етични решения на ИИ към секторни градски политики (мобилност, управление на отпадъците, вода и канализация, туризъм…).