Цифрова и устойчива България: Малките на фокус

21 Септември, 2021

На 21-ви септември се проведе международната кръгла маса на тема „Цифрова и устойчива България: Малките на фокус“, организирана от Съюзът за стопанска инициатива (ССИ), Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП), Европейската организация за киберсигурност (ECSO) и Българската асоциация по киберсигурност (БАК).

Основната тема на събитието беше общата цел по изграждането на цифровизирана и устойчива България с икономика, базирана на високата добавена стойност. Където директорът на “Иновативна София” Добринка Благова беше поканена да вземе участие. 

Фокусът на дискусиите беше върху предизвикателствата пред цифровизацията на българската икономика, насърчаването към широкото използване на новите технологии – изкуствен интелект, високопроизводителни изчисления, киберсигурност и други, както и да се изгради мост между всички заинтересовани страни – бизнес, академични среди, публични органи и европейски институции.

Кръглата маса се проведе в два последователни панела „Цифрова България“ и „Киберустойчива България“, където главните панелисти бяха:

Мария Габриел: Еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младежта;
Атанас Пеканов: Заместник министър-председател по управление на европейските средства;
Луиджи Ребуфи: Генерален-секретар на европейската организация по киберсигурност (ECSO);
Виолина Накова: Председател на Съюз за стопанска инициатива;
– и други.

По време на събитието еврокомисар Мария Габриел сподели, че България има своите силни страни по отношение на цифровизацията, информационните и комуникационни технологии. Според нея един по-цялостен подход е напълно възможно да се изведат напред положителните страни, които с конкретни инструменти, подкрепени от Европейския съюз, да донесат много ползи.

Вижте пълната панелна дискусия от тук.