Столична община продължава сътрудничеството си с Корея и Китай по програмата IURC

2 Ноември, 2021

Участието на София по Програмата за международно и регионално сътрудничество (IURC – International Urban & Regional Cooperation) предоставя нови възможности за столицата да бъде част от международна мрежа за обмяна на дигитално сътрудничество.

Екипът на направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ (Иновативна София) активно вече си взаимодейства с партньорите от IURC Кореа и IURC Китай по програмата. Последните теми на проведените дискусии се фокусират върху това какви са приоритетите на градовете участници, пилотни проекти за съвместни разработки и споделяне на ноу-хау между всеки от градовете.

По покана на IURC Китай, Иновативна София ще се включи в двете предстоящи онлайн серии за обучение, които са на тема „Регионално развитие“ и „Урбанизация“. Те ще се състоят на 4ти и 5ти ноември от 9:00 часа (CET).

Чрез задълбочена дискусия в контекста на регионалното развитие на Китай, тези онлайн сесии имат за цел да идентифицират предизвикателства и да представят стратегиите, приложени в регионите на Китай. Обучението ще даде възможност на Европейските участници да разберат повече за социалния, икономически и технически контекст, който стои зад създаването на подобни стратегии, както и ще идентифицира потенциални пилотни области за бъдещо сътрудничество.

Повече за участието на Столична община по Програмата за международно и регионално сътрудничество (IURC), ще откриете тук.