Столична община организира изложбата „Българският жестов език – пълноценно общуване за всички“

21 Септември, 2022

Столична община организира изложбата „Българският жестов език – пълноценно общуване за всички“

🌏По случай Международната седмица на глухите хора (19-25 септември 2022 г.) Столична община организира изложбата „Българският жестов език – пълноценно общуване за всички“ с подкрепата на организации за и на глухите хора.

🤝Цялостната концепция има обединяваща роля и усещане за единност между всички нас с цел да покажем достъпността, която СО осигурява за административното обслужване на глухи и сляпо- глухи граждани както и да се покажат осъществени проекти, свързани с българския жестов език.

✅️Столична община стана първата институция, приложила успешнo практики и услуги за глухите хора в България, в това число достъп до интерактивни услуги и информационно обезпечаване, създадено специално за техните нужди.

⚖️Проведохме и кръгла маса във връзка с прилагането на Закона за българския жестов език на местно ниво по Проект „Провеждане на застъпническа кампания за прилагането на Закона за българския жестов език на местно ниво“. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, фондация “Заслушай се” – водеща организация по проекта. Споделихме успешни практики и начините, по които другите общини могат да използват опита на София, за да осигурят достъп до услуги и сътрудничество за глухите хора в цяла България до края на 2022 година.

Фокус на дейността на Столична община и Иновативна София е запознаването на всички граждани на територията на СО с културата, идентичността и достъпността за глухи и сляпо-глухи лица.