София с първи пакет от мерки в подкрепа на някои от най-силно засегнатите от COVID-19 бизнеси

6 Май, 2020

Столичният общински съвет одобри първия пакет с мерки в подкрепа на някои от най-силно засегнатите от COVID-19 бизнеси.

Мерките включват:

Създаване на гаранционен фонд от 1 млн. лв., чрез който банките ще издават гаранции по кредити на самонаети лица и МСП, засегнати от кризата.
– обезпечаване до 50% от главницата на заемите до 15 000 лв.
– СО ще обяви конкурс за избор на финансов посредник, който да предоставя допълнително гаранционно покритие по заеми.
– гаранционният лимит ще е до 300 000 лв. – така гаранциите могат да достигат 80%.

Освобождаване от:
– такса “тротоарно право” на търговски обекти и заведения, затворени заради кризата с COVID-19
– наем на търговци, наематели на общински имоти, за времето, през което са затворили обектите си във връзка с COVID-19

Отстъпки от наема на общински наематели, които са работили, но имат спад в оборота спрямо същия период миналата година:
– 50% отстъпка при 50%+ спад
– 20% отстъпка при 20%-50% спад

(Мерките се отнасят до всички наематели на общински имоти за търговска дейност. Спадът в оборотите ще се доказва с декларация и счетоводни документи.)

Гласуваните мерки са в подкрепа на семейния и среден бизнес в София и включват и допълнителни инструменти в помощ на творците, културните институции и на общинските поликлиники.