София е избрана за финалист в две категории на Emerging Europe

10 Май, 2022

София е избрана за финалист в две категории на Emerging Europe – един от най-престижните конкурси за устойчиво, социално, икономическо и демократично развитие в Европа. Линк, през който можете да ни подкрепите с гласа си, можете да откриете по-долу.
Emerging Europe e социално предприятие и център за растеж, чиято мисия е да насърчава социалния, икономически и демократичен растеж в 23 страни от Централна, Източна, Югоизточна Европа и Южен Кавказ.
Организацията е с глобален обхват със силен местен отпечатък, инициира дебати и е източник на пазарна информация и връзки с висок профил, които помагат на организациите със залог в развиващи се региони на Европа да процъфтяват.
Emerging Europe провежда множество инициативи, подчертаващи устойчивото и иновативно развитие на региона, включително водещата програма Future of Emerging Europe.
Можете да гласувате за нас на https://www.surveymonkey.com/r/EEAwards2022