Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия в България

20 Август, 2021

“Развитие на бизнеса, иновации и МСП, България” е програма за развитие на бизнеса, която има за цел да увеличи създаването на стойност и устойчивия растеж в българския бизнес сектор. Програмата е част от финансовия механизъм за безвъзмездни средства за Норвегия за периода 2014-2021 г., който има за цел да допринесе за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и за укрепване на двустранните отношения между Норвегия и държавите бенефициенти.

Условията за кандидатстване по програмата са следните:

  • Български малки и средни предприятия
  • Регистрирани за не по-малко от 6 месеца и не повече от 4 години работа към датата на крайния срок за участие
  • Да се развива в една от двете фокусни области на програмата
    – Иновации за зелена индустрия
    – Технологии на благосъстоянието
  • Няма да бъдат включвани малки предприятия с до 4 години работа от момента на регистрацията им, без декларирани печалби и които са били формирани посредством сливане.

Целта на програмата е да финансира разработването и прилагането на иновативни зелени технологии, продукти, процеси и решения, а очакваният резултат е повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия в рамките на горепосочените програмни области, под формата на растеж на оборота и нетната печалба.

Крайният срок за кандидатстване по проекта е 18-ти ноември, до 14:00 часа българско време, а регистрацията може да осъществите тук

Повече относно какво предлага програмата, допълнителни условия и възможно финансиране, може да откриете тук.