Програма PARA робо инкубатор

6 Февруари, 2023

Програма PARA робо инкубатор

За втора поредна година от сдружение “Професионална асоциация по роботика и автоматизация” (PARA) организират образователно-менторската програма PARA робо
инкубатор. Шестмесечната програма ще стартира на 6-ти март има за цел да предостави на участниците менторство, финансиране за необходим хардуер, достъп до лаборатории и специализирана апаратура, така че всеки участник да може да създаде своя работещ прототип в програмата.
В новия сезон, PARA търси следващите идеи и проекти в сферата на роботиката, хардуера, дроновете, машинното самообучение, решенията за умна градска среда,
индустриалните решения и иновациите. Участниците във втория сезон ще бъдат разделени на две групи в зависимост от стадия си на развитие: професионални проекти и учебни проекти. Всяка група ще получи финансиране за необходим хардуер, достъп до лаборатории, както и менторство. От PARA ще разработят индивидуален план на всеки участник на база досегашния му прогрес за да могат участниците да надградят знанията и контактите си за достигането на развит прототип.
Сред учебните модули, които ще бъдат засегнати в програмата са: продуктов прототип, дизайн мислене, машинно зрение и
ориентация на машината, възприятие на роботите, намиране на партньори за тестване и купуване на технологията и други.
Ментори и преподаватели по време на програмата ще бъдат инженери, технологични предприемачи, експерти, и бизнес се срещат във втория сезон на PARA Robotics Incubator. В рамките на шест месеца участниците ще получат възможност да работят с тях. До 23:59 вечерта на 20 февруари кандидатите могат да представят своята идея или проект от тук: https://www.incubator.para.expert/