Проведе се първа среща между София и Корея по програмата IURC

5 Октомври, 2021

На 30ти септември се проведе първата среща с участието на градовете двойки от Корея и Европа, които са одобрени по Програмата за международно и регионално сътрудничество (IURC – International Urban & Regional Cooperation), финансирана от Европейската Комисия.

По време на срещата екипът на направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ (Иновативна София) представи своите очаквания към проекта, както и разказа за осъществените си политики спрямо превръщането на столицата в „умен“ град.

Програмата на IURC се фокусира върху области, които са от ключов интерес за развитието на София и са пряко свързани с екологичния преход и Зелената сделка. Главните теми за разработка по време на програмата са обвързани с кръговата икономика и управлението на отпадъците, градска и регионална модернизация, устойчиви мобилност и транспорт и иновативни, устойчиви въглеродно неутрални екосистеми в стратегически сектори с особено внимание върху образованието, работните места и повишаване на уменията и средата за клъстерите и иновационните центрове.

Градът, с който ще си партнира София по време на програмата е Седжонг и оттук насетне предстоят месечни срещи за обмяна на добри практики, политики, опит и обсъждане на възможности за сътрудничество. Другите двойки градове, които са част от програмата, са Дъблин – Сеул и Ротердам – Пусан. Презентациите, които всеки град участник представи по време на първата им среща, можете да откриете тук.

Изпълнението на програмата IURC в Корея се подкрепя от CityNet, водещата в Сеул асоциация на градските заинтересовани страни, ангажирани с устойчиво развитие в азиатско-тихоокеанския регион. CityNet изпълнява функцията на бюрото за помощ за шестте града и ще организира някои от тематичните събития за IURC. Първото от тях беше уебинара „Последиците от изменението на климата в градовете: природни решения и зелена инфраструктура“, който се проведе на 5ти октомври 2021г.

Предстоят да се състоят още няколко уебинара, обхващащи теми като приобщаващо възстановяване и последиците от COVID-19, както и преход на енергия в градовете и други.

Списък на всички 86 европейски града, които участват в програмата за международно и регионално сътрудничество, ще откриете тук.

София е определена като едно от най-добрите кандудатури по програмата IURC за 2021 г. и е получила възможност да си партнира с два града – един от Корея и един от Китай. Срещите между ЕС и Китай ще се проведат по-късно през октомври.