Онлайн конференция “Социални Иновации: Ролята на Организацията на Гражданското Общество”

11 Ноември, 2021

Онлайн конференцията Call For Good Practices: Social Innovation, се организира в рамките на проекта Social Innovators. Той  се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез EEA и Norway Grants Fund for Youth Employment. Конференцията е подкрепена от посолството на САЩ в Словения и ще се проведе на 30ти ноември 2021г.

Основни теми ще бъдат скорошната здравна криза, ограниченията на пазара и държавата с цел справяне с важни социални предизвикателства, използвайки конвенционалната мъдрост и традиционни подходи, глобалните предизвикателства, които са преди всичко заплахи. Допълнително ще бъдат обсъдени необходимостта на традиционния бизнес да се свърже отново с обществото и да приеме по-социално прието поведение и преход от индустриално към общество, основано на знанието и услугите, изискват промяна в начина, по който действаме.

Сложните проблеми, с които организациите и секторите не могат да се справят сами, се натрупват, като по този начин увеличават необходимостта от разработване на нови роли в и между социалните сектори. Според OECD The Innovation Imperative спешно са необходими нови източници на растеж, които да помогнат на света да премине към по-силен, по-приобщаващ и устойчив път на растеж. Социалните иновации станаха привлекателни за политиците и са ключов елемент от европейската визия за бъдещите десетилетия.

Събитието приканва всички, които представляват или действат в интерес на гражданите, да споделят добрите си практики, иновации и действия, с които се справят с обществените предизвикателства и осъществими решения и прилагат голямо разнообразие от социални иновации.

Представете своята добра практика чрез онлайн формуляра за кандидатстване до 11ти ноември 2021г тук. Той ще бъде прегледан и оценен от ръководители на лаборатории на конференцията и координатор на проекта Social Innovators. Ще бъдат избрани две най-добри практики във всяка тематична област и ще бъдат поканени да участват в лабораториите (10-минутна презентация за всяка най-добра практика).