Община София ще работи с Източна Азия по политиките си за иновации

10 Август, 2021

Столицата е одобрена по Програмата за международно и регионално сътрудничество ( IURC – International Urban & Regional Cooperation), финансирана от ЕК. София е била определена като една от най-добрите заявки по програмата за 2021 година. Към момента столицата е и единственият град, който е получил възможността за партньорство с два града – единият по всяка възможност ще бъде Сеул, Корея. Вторият, който ще бъде от Китай, ще бъде ясен през септември.

Програмата на IURC се фокусира върху области, които са от ключов интерес за развитието на София и са залегнали в стратегическите документи на града за екологичен преход и Зелената сделка, особено:

  • кръговата икономика и управлението на отпадъците
  • градска и регионална модернизация
  • устойчиви мобилност и транспорт
  • иновативни, устойчиви въглеродно неутрални екосистеми в стратегически сектори с особено внимание върху образованието, работните места и повишаване на уменията и среда за клъстерите и иновационните центрове

Големите ползи за столицата ще бъдат достъп до иновативни идеи през международна мрежа, отваряне на врати за диалог и партньорство с нови глобални партньори и подходящи заинтересовани страни от всички инвестиционни сектори, нови и развити начини за справяне с местни и глобални предизвикателства. София ще се възползва от по-широк набор от добри практики и подкрепа при идентифициране на иновативни бизнес модели за финансиране на местни дейности, както и множество международни визити с цел развитие на столицата като инвестиционна точка.

Програмата за международно сътрудничество (първа фаза) на ЕС се превърна в най-голямата света градска програма ( City to city ) за сътрудничество, включваща 165 града от ЕС и извън страните от ЕС в Северна и Южна Америка, Карибите (LAC), Азия и Южна Азия. IURC е пример за начина, по който местните и регионалните властите могат по-ефективно да постигнат целите си в партньорство с ключовите заинтересовани страни, включително научни изследвания, бизнес и гражданско общество (четворна спирала).

IURC ще има два компонента или тематични направления на сътрудничество:

  • по-специално сътрудничество град-град в областта на устойчивото градско развитие
  • регионално сътрудничество в областта на иновациите.

Програмата, финансирана по Инструмента за партньорство на ЕС и ползващи се от стратегическата подкрепа на генерална дирекция „Регионални и градски политики на Европейската комисия” , ще допринесе за целите на Новата програма за градовете до 2030 година и политическите цели на Европейската политика за сближаване.

„Нашата столица вече е част от редица международни мрежи и ползва добрия опит на градове в Европа и САЩ. Сега стъпваме и в Азия. Тази част на света е добре позната с високотехнологичния си сектор и иновационен потенциал от десетилетия и за нас е истинска привилегия, че се преборихме за партньорство не с един, а с два града.“, съобщи зам.кметът по дигитализацията и иновациите Генчо Керезов.