Меморандум за сътрудничество в областта на дигиталната трансформация и технологичното развитие на София с IAB Bulgaria

26 Юли, 2022

Меморандум за сътрудничество в областта на дигиталната трансформация и технологичното развитие на София с IAB Bulgaria

✅️Днес беше подписан меморандум за сътрудничество в областта на дигиталната трансформация и технологичното развитие на града с IAB Bulgaria. Организацията e най-голямото глобално сдружение на медии, медийни и дигитални агенции, големи рекламодатели и технологични компании в света, отговорни за развитието на дигиталната среда.

🤝Меморандумът беше подписан от кмета Йорданка Фандъкова и Генчо Керезов, зам. кмет по дигитализация, иновациии икономическо развитие , а от IAB – Надя Гогова, Изпълнителен директор, и Милена Капламаджиева, председател на Управителния съвет.

❗️Така Столична община става първата столица, която официално започва партньорство с IAB в ЕС, а и изобщо с такава паневропейска мрежа от дигитални медийни бизнеси. IAB се ангажира и да предоставя качествени и количествени проучвания за дигиталната среда и гражданските очаквания на жителите на София. Тези независими данни ще послужат за вземането на още по-информирани управленски решения – цел, поставена в Стратегията за дигитална трансформация за data driven policymaking.

🛡Сред целите и дейностите на IAB са подобряване качеството на информационната среда в дигиталното пространство, да създава механизми и инструменти за борба с дезинформацията и да промотира дигиталните права на гражданите в цяла Европа.

✅️За Столична община и направлението ни тези теми са от ключово значение – София беше избрана като един от 4 града, отговорни за създаване на европейската рамка за дигитални права в Европа. Създаваме все по-качествени електронни услуги, за които информираме гражданите предимно в дигитална среда, и ежедневно борбата срещу фалшиви новини във все по-усложнените обществени взаимоотношения е от съществен смисъл.

💡Първата оперативна среща с екипа на IAB, за да набележим конкретни съвместни инициативи за справяне с общите предизвикателства, предстои още в петък. В обединенията има огромен смисъл и успешните практики на Innovative Sofia го показват с всяко едно партньорство!