Клъстерът “София – град на знанието” победител в инициативата “Към зелен преход”!

17 Август, 2021

Европейската платформа за сътрудничество в областта на клъстерите (European Cluster Collaboration Platform – ECCP) представя нова инициатива по темата за зеления преход „Towards Green Transition Facility”. Платформата предлага подкрепа на фирми и организации да популяризират възможностите за зелен преход сред своите членове чрез техническа консултативна подкрепа от висококвалифицирани съветници.

Клъстерът „София – град на знанието“ е един от общо 25 победителя в инициативата, а тяхната мисия е:

” Да обединява усилията на бизнеса от интензивните на знания сектори с община, научни институти, развойни, образователни и финансови организации, за превръщане на град София от традиционна административна столица в Интелигентен град.”

За всички заинтересовани фирми и организации, които проявяват интерес да се възползват от техническа помощ по инициативата на Европейската платформа за клъстерно сътрудничество е предоставен кратък въпросник. Неговата цел е да проучи готовността на фирмите да реализират проекти в областта на „зелената трансформация“.

Кандидатстването е отворено за всички и линк към анкетната карта ще намерите тук.

Ползи от инициативата “Towards Green Transition” са:

  • Подобрена ресурсна ефективност на малки и средни предприятия;
  • Подкрепа на зеленото предприемачество чрез практически и технически съвети;
  • Оптимизиране на възможностите за по-екологични и по-ефективни вериги на стойност и доставки;
  • Улеснен достъп до пазара за зелени малки и средни предприятия в рамките на клъстерите;

Някои от областите по които бенефициентите ще бъдат консултирани са:

  • Устойчиви бизнес модели
  • Устойчиви инвестиции
  • Енергийна ефективност
  • Управление на отпадъците
  • Кръгова икономика
  • Иновации

Пълният списък на победителите в Европейската платформа за сътрудничество в областта на клъстерите, може да разгледате тук.