Иновативна София участва в две международни сесии на ICC City Lab

21 Декември, 2021


The Intelligent Cities Challenge (ICC) е инициатива на Европейската комисия, която обединява 136 града за постигане на интелигентен, социално-отговорен и устойчив растеж чрез модерни технологии.

В периода от 30 ноември до 10 декември се проведе четвъртото издание на ICC City Lab, където градовете участници дискутираха и обмениха добри практики за това как да ускорят устойчивото си развитие и да подобрят условията си за дигитален и социален прогрес.

Направление “Дигитализация, иновации и икономическо развитие” на Столична община (Иновативна София) имаше възможността да участва в няколко междуградски дискусии, проведени в рамките на двуседмичната програма. Част от тях бяха достъпни до широката публика, а други бяха вътрешни срещи между участниците в инициативата.

В рамките на Intelligent Cities Challenge Столична община участва с фокус върху областта „Е-управление и гражданско участие“, където разработва методология, специално подготвена от Европейската комисия. До края на проекта се очаква конкретни проекти, инструменти или процеси, насърчаващи интелигентното развитие в областта на е-управлението да бъдат реализирани. В предходните издания на ICC City Lab, четири такива проекта бяха представени от страна на Иновативна София и те са:

1. Интегрирана платформа за гражданско участие, комуникация и информация;

2. Разработване на политика за отворени данни;

3. Разработване/надграждане на технологични решения;

4. “Живи” решения за обществена информация и участие.

По време на последния ICC City Lab бе представен напредъка по потенциалните решения, както и стъпките, които предстои да бъдат предприети спрямо заложената първоначално Пътна карта към Плана за действие по проекта ICC. Бяха организирани две работни международни групови сесии, в първата участваха – Рим, Любляна, Лас Росас, Трикала и София, а във втората – Познан, Велика Горица и София. Всеки град представи своите иновативни решения по зададените теми и имаше възможност за обратна връзка между участниците.

Инициативата на Европейската комисия “100 Интелигентни града“ (ICC) e 30-месечна програма. Провеждането на четвъртото издание на ICC City Lab, продължи дискутирането по третата фаза на проекта – „Изпълнение“. Занапред предстои работа по реализирането на 4те решения, разработени съвместно с партньори от местната екосистема.