Иновативна София се включвa като патрон на стартъп програмата Resonator City Connect

5 Юли, 2021

Иновативна София се включвa като патрон на стартъп програмата Resonator City Connect, организирана от Resonator CoInnovation Hub с подкрепата на местни и международни партньори. Събитието е вдъхновено от Стратегията за дигитална трансформация на София.

Resonator City Connect дава възможност на стартъпи от цял свят да представят своя проект на тема устойчив град и да бъдат избрани да участват в програмата. Проектите могат да представят решения по някоя от Ключовите приоритетни теми за град София или проект, иницииран за друг град, за който София може да бъде пилотен пазар.

Resonator City Connect ще е поредица от витуални или хибридни събития събития,
посветени на интелигентното градско развитие на София. В стратегическо партньорство с Иновативна София, технологичните компании Arrow и Microsoft и с
подкрепа от местната екосистема, ще включва събития, в това число състезание с пичинг елемент за местни стартъпи и стартъпи от Централна и Източна Европа с фокус насърчаване развитието на София като дигитален и иновационен хъб и използването на потенциала на местната ИТ и предприемаческа екосистема и на града като тестова площадка за създаването на пилотни интелигентни решения, адресиращи важни за София предизвикателства.

Тази цел е в синергия със заложените в СДТС приоритети. Част от множестовото ползи за участващите в инициативата са:

– Възможност да използват София като пилотен град за проекта си; достъп до ценни градски данни;

– Достъп до световните пазари чрез подкрепата и мрежата на нашите партньори;

– Подкрепа в изграждането на прототип с електрокомпоненти, печатни платки и модули;

– Безплатна виртуална консултация относно процеса на прототипиране;

– Технологии, инженеринг, UX, консултации в облачната архитектура;

– Номинация за глобалната програма на Microsoft за стартиращи компании;

– Менторство от експерти в различни области;

– Достъп до хъба за споделени иновации, Resonator, в София и лабораториите му, за работа върху прототип / демонстрация на продукта;

– Възможности за съвместно развитие и финансиране на проекта от нашите партньори;

– Безплатен достъп до софтуерни платформи за разработчици;

Очаква се стартъпите-победители да получат подкрепа за доразвиването на техните решения и достъп до чуждестранни пазари и от Arrow и Microsoft.

Повече за предимствата на програмата можете да откриете тук. Апликационната форма може да бъде взета и попълнена от тук.

Можете да се запознаете с приоритетните заложени сфери от тук.

Краен срок за кандидатстване на стартъпи от България: 15.07.2021, 23:59, CET