Иновативна София взима участие в четвъртото издание на ICC City Lab

29 Ноември, 2021

The Intelligent Cities Challenge (ICC) е инициатива на Европейската комисия, която обединява 136 града за постигане на интелигентен, социално отговорен и устойчив растеж чрез модерни технологии. При преодоляването на трудностите на пандемията градовете на ICC имат търпение да се превърнат в двигатели на икономическото възстановяване, като създават нови бизнес възможности, напредват в устойчивото развитие и подобряват условията си както цифрово, така и социално.

Четвъртото издание на ICC City Lab ще се фокусира върху повишаването и преквалификацията с различни сесии, разпределени в периода от 30 ноември до 10 декември. По време на поредица от събития през този период участващите градове ще имат възможността да се свържат и да проучат допълнително темите на предизвикателствата.

Направление “Дигитализация, иновации и икономическо развитие” на Столична община (Иновативна София) ще участва в няколко междуградски дискусии, проведени в рамките на двуседмичната програма. Иновативна София ще има възможността да представи на останалите градове-партньори текущото състояние на взетите решения, както и предстоящите стъпки, които трябва да бъдат предприети. След събитието целта е продължаване на активен диалог и съвместна работа по изпълнение на решенията за гражданско участие и отворени данни.

Редица от насрочените сесии ще бъдат достъпни за широката публика:

→ 30 ноември – Преквалифициране

Публична сесия, част I – Повишаване на квалификацията и преквалифициране в градовете – подготовка на местната работна сила за работните места на бъдещето – 11:30-13:00ч.

Публична сесия, част II – Преквалификация: възможности за финансиране на градовете – 13:00-14:00ч.

→ 2 декември – Диалог с Тиери Бретон и кметове от ЕС

Панел 1: Планиране и прилагане на зеления и дигитален преход на местната икономика и общество – 15:30-16:30ч.

Панел 2: Дигитална стратегия, Стратегия за данни, Дигитално десетилетие, ускоряващо дигиталната трансформация на местно ниво, цифрово като средство за зелен преход – 16:30-17:30ч.

→ 10 декември – Tech4Good & Заключение

Публична сесия, част III – Tech4Good Marketplace – 14:00-15:30ч

ICC 4th City Lab Закриване – 15:30-16:00ч.

Регистрирайте се за горните сесии и намерете пълната програма тук.