“Изкуствен интелект – конференция на ИПА 

29 Ноември, 2022

“Изкуствен интелект – конференция на ИПА

💡Днес в София се състоя конференцията на ИПА на тема “Изкуствен интелект, политики и управление в публичната администрация”. Заместник-кметът по дигитализацията на Столична община Генчо Керезов стана част от събитието с темата “Как изкуственият интелект променя градовете”.

☘️Представихме работата си в подкрепа на местната екосистема, напредващият проект Коалиция за дигитални права, пилотният проект “Рамка за управление на цифровите права”, облачните услуги за политики чрез данни по проекта PolicyCloud и развитието на дигиталния двойник.

🌆Обсъдихме и перспективите пред развитието на изкуствения интелект в България и възможностите за интеграцията му в условията на умния град. Благодарни сме за големия интерес на цялата общност и инициативата на Института за публична администрация, който дава гласност на иновациите в местното управление!