Зам.-кметът по дигитализацията на София Генчо Керезов присъства на първата политическа среща на “Коалицията на градовете за цифрови права”

18 Октомври, 2021

На 14ти и 15ти октомври „Коалицията на градовете за цифрови права“ (CC4DR) се събра в Амстердам за първата си политическа среща от създаването си през 2018 г. Градовете Амстердам, Барселона, Бордо, Лондон, Милано, Берлин, Брюксел, София, Тирана, Утрехт и Обединение на градовете и местните правителства (UCLG) присъстваха, за да подсилят колективните амбиции за цифрови права и да определят стратегията на коалицията. Един от важните резултати, следствие от срещата, е Рамката за управление на цифровите права, чиято първа версия ще бъде публикувана на 10ти декември на Международния ден на правата на човека.

Ториа Мелиани, заместник-кмет по изкуствата, културата и дигиталния град, както и водещ на сесията, заяви по време на откриващата конференция, че е „необходимо да се организираме за обществения интерес във време, когато големите технологични компании са събрали толкова много сили и когато цифровизацията оказва влияние върху всеки аспект от живота ни. Разглеждайки международния дневен ред и този на ЕС, сега е моментът да направим така, че да бъдем чути”.

Лаиа Бонет, заместник-кмет по Програма за 2030 г., цифров преход, спорт, териториална и столична координация на Барселона, определи срещата като „ключов момент да погледнем назад към това, което преживяхме през последната година и половина, и да се поучим от него, но също така да погледнем в бъдещето и да изградим обновена, обща програма за Коалицията”. Тя също така подчерта необходимостта от разработване на стратегия за това как можем да бъдем по-ефективни при оформянето на дигитални програми в Европа и чужбина за защита на цифровите права и да изведем коалицията напред като укрепим човешкото измерение на нашия съюз.

През последните години градовете в коалицията си сътрудничат, споделят знания, съветват и сключват съвместни споразумения за защита на цифровите права на местно и международно ниво. Примерни проекти са регистърът на алгоритмите, проектът на гражданските гласове, инициативата за приложни цифрови права и Глобалната обсерватория за градски изкуствен интелект. Поуките, извлечени от тези проекти, систематично ще се събират в Рамката за управление на цифровите права, предоставяйки инструменти за градовете, които са ангажирани да определят политики и действия по отношение на цифровите права в градския контекст. Първата версия ще бъде публикувана на 10 декември и ще бъде тествана в различни градове от януари 2022 г. и допълнително разработена въз основа на практиката.

Международните партньорства на София стават все по-силни и участието на екипа на Иновативна София в такива форуми дава възможност гласът на столицата да бъде чут отвъд ограниченията на административните функции.

Прочетете повече за проектите и сътрудничеството от CC4DR в новоиздаденото електронно списание, тук. За да се свържете и/или да се присъедините към коалицията, можете да пишете на pboet@bcn.cat или milou.jansen@amsterdam.nl