Зам.-кметът Генчо Керезов ще говори на конференция „Интелигентни градове и общини“

2 Декември, 2021

Управителният съвет на Асоциацията на българските градове и региони и Фондация „Конрад Аденауер“ в партньорство с УНСС организират конференция на тема „Интелигентни градове и общини – визия за бъдещето“ – част 2. Подтемата на второто издание на събитието е: „Съвременни информационни технологии – тенденции пред развитието и прилагането им за формиране на интелигентни градове с районно деление“.

Конференцията ще се проведе на 3 и 4 декември в Landmark Creek Hotel & Wellness, град Пловдив. Участници ще бъдат районните кметове от градовете с районно деление и председателите на общински съвети, съответно на София, Пловдив и Варна.

Темата за „Дигитализация, иновации и инвестиции“ ще се коментира между представители на общините София, Варна и Пловдив по време на втория ден от конференцията. Зам.-кметът по дигитализация на София Генчо Керезов ще вземе активно участие – като част от дискусията той ще има възможността да представи доклад по актуалните въпроси на електронното управление в България.

Като част от конференцията, фокус ще бъде поставен и върху темите: „Електронно управление в Интелигентните градове“, „Обработване на лични данни от общините“, „Новото нормално – управление на Кибер рисковете в застрахователния процес“ и други.

Приветствено слово на откриването на конференцията ще произнесе ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров. Доклади ще изнесат още д-р Георги Цолов от катедра „Регионално развитие“ и д-р Петкан Илиев от катедра „Икономикс“.