Екипът на Иновативна София стана част от Лабораторията за социални иновации

24 Октомври, 2022

Екипът на Иновативна София стана част от Лабораторията за социални иновации

🌍През изминалата седмица екипът на Иновативна София стана част от Лабораторията за социални иновации, която се проведе в Болоня между партниращите си Рига и София – едни от първите големи стъпки по инициативата “Мисия 100 климатично-неутрални и умни градове”.

🎯За постигането на амбициозните цели, Столична община ще трябва правилно да информира, обедини и ангажира активно всички страни, имащи отношение към темата.
Градовете – партньори си поставят за цел да привличат всички заинтересовани НПО, местни и национални асоциации и медии и да ги ангажират като естествени партньори.

🏢Общините в рамката на Мисията трябва да осигурят значителен медиен бюджет за разпространение на съобщенията, адаптирани към местните културни аспекти, както и предоставяне на бюджети на гореспоменатите заинтересовани страни с цел пълноценната комуникация.

🎯Да използва социалния обхват и влияние, за да прокара нови закони, които позволяват на целите да преминат гладко и да постигнат прехода значително по-добре и с по-бързо и по-структурирано темпо.

🏢🌍Социалната лаборатория постигна ясни параметри, инициирани от Иновативна София, около които Мисията се обединява да работи:✔️Разработване на нови инструменти и инструменти за насърчаване на интереса на гражданите
✔️Повишаване на по-широката осведоменост относно ключови аспекти, свързани със зелената и устойчива трансформация
✔️Съсредоточаване върху практическото изпълнение