ЕИБ ще подкрепи прилагането на Стратегията за дигитална трансформация на София

12 Март, 2020

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) ще подкрепи София за прилагането на Стратегията за дигитална трансформация на София. София, със съдействието на Фонд на фондовете,  сключи споразумение с ЕИБ за безвъзмездна консултантска подкрепа за развитието на идентифицираните в Стратегията идейни проекти, както и за разработване на методология за оценка на проекти, свързани с дигитализация и умен град.

Информацията бе оповестена от кмета Йорданка Фандъкова и главния изпълнителен директор на Столичната агенция за инвестиции Владимир Данаилов на среща, на която бяха представени водещите принципи, цели и следващите стъпки по прилагане на Стратегията за дигитална трансформация на София.

На събитието присъстваха председателят на Столичния общински съвет Елен Герджиков, ръководителят на офиса на Групата на ЕИБ за България г-н Андреас Бейкос, както и над 100 представители на местната среда, които участваха в разработването на Стратегията за дигитална трансформация на София. Координатор на изготвянето на Стратегията е Агенцията за инвестиции на София.

ЕИБ ще предостави консултантска подкрепа за следващите стъпки по реализирането на идентифицираните дейности по дигитализация, разработване на методология за оценка на проекти по дигитализация на различни сфери от градския живот, вкл. оценка на тяхната готовност и устойчивост.  Целта е да се подпомогне надграждането на индикативните дейности, заложени в Стратегията, които са на първоначален идеен етап и са в първите три приоритетни области – електронна община, мобилност и комунални услуги.

„Повече електронни услуги, дигитализация на процесите на управление и обслужване на гражданите и бизнеса, използването на иновативни градски решения, както и съвместна работа с IT сектора – това са ключови приоритети за мен през следващите години”, каза Йорданка Фандъкова. По думите й дигитализацията ще даде на града повече ред, повече публичност, повече контрол, повече бързина, ще благоприятства развитието на IT сектора, привличането на чуждестранни инвестиции, качеството на живот и е средство за икономически растеж.

Щастлив съм, че Европейската инвестиционна банка ще подкрепи този много важен за София проект”,  каза в обръщението си ръководителят на ЕИБ за България Андреас Бейкос.

Разглеждаме дигитализацията като по-широк процес, който обхваща не само Столичната община и предлаганите от нея услуги, а и цялата градска среда. Гледаме на дигитализацията като на инструмент за икономическо развитие. Не на последно място, дейностите по дигитализация могат да са част от добрия имидж на София, инструмент за маркетинг и силен бранд на града”, отбеляза Владимир Данаилов при представянето на Стратегията за дигитална трансформация на София.

За Стратегията за дигитална трансформация на София

Стратегията за дигитална трансформация на София е резултат от участието на София в проекта Digital Cities Challenge (DCC) на Европейската комисия. Инициативата подкрепя европейските градове за разработване и прилагане на политики, насочени към интелигентен, устойчив растеж чрез усвояване на съвременни технологии.

Стратегията е разработена по методология на Европейската комисия, с подкрепа на експерти на комисията и градове-ментори.

В процеса на работа беше изготвен анализ за дигиталната зрялост на града, бяха набелязани 18 оперативни цели и 14 индикативни дейности.

Мисията на Стратегията е:

  • – да превърне София в пазар на дигитални продукти и услуги създадени от базирани в София компании, да се превърне в платформа за иновации;
  • – да обърне администрацията към бизнеса и гражданите и да подобри услугите и качеството на живот.

Набелязани са нуждите от изготвянето на политика за данните и отварянето им, за да се стимулират иновациите, от избягване на „заключване с един доставчик“ (т.нар. vendor-locking) и от включването на български стартъпи и технологични компании в трансформацията и в разработването на решения за нуждите на града. Презентацията на Владимир Данаилов от представянето на Стратегията може да видите тук.

Най-важното за Стратегията може да прочетете в този документ. В него ще намерите и линкове към пълната версия на английски език, публикувана в сайта на Европейската комисия за Програмата Digital Cities Challenge и превод на Стратегията на български език.

Още веднъж изказваме благодарност към експертите, които участваха в създаването на Стратегията и присъстваха на представянето й в Столичната община. При публикуването на Стратегията през юни 2019 г. ангажираните експерти, организации и компании бяха малко над 100. Към днешна дата мрежата ни от местни заинтересовани страни по изпълнение на Стратегията включва почти 200.

Може да се включите като индивидуален експерт или като представител на компания/организация в предстоящите работни групи. Уведомете ни, ако желаете да получавате новини и покани за срещи и консултации в бъдеще.