Градска мобилност: Продължава сътрудничеството между Седжонг и София

18 Януари, 2022

Участието на София по Програмата за международно и регионално сътрудничество (IURC – International Urban & Regional Cooperation) предоставя нови възможности за столицата да бъде част от международна мрежа за обмяна на дигитални практики.

През изминалите месеци екипът на направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ (Иновативна София), представляван от Славея Георгиева, активно си взаимодейства с партньорите от IURC Корея по програмата. Главната тема на последните съвместно организирани срещи бе „Транспорт“, по време на които множество добри практики бяха обменени. Организирането на дискусии, в които да се споделят общи интереси по темата и планове за съвместна колаборация, беше основната цел на инициативата.

Последната среща между София и Седжонг се проведе на 12ти януари 2022г., като дискусията се фокусира върху споделените велосипеди“ и „мобилността като услуга“. В срещата се включиха и представители на частния сектор от страна на Корея, компанията MaaS Asia Inc., която се фокусира върху мобилността като услуга.

Основен фокус за град Сежонг по време на срещата:

„Ouling“ услуга за обществени велосипеди – създадена специално за градската среда на град Седжонг. Услугата е направена така, че наемането и връщането на велосипед да бъде лесно и удобно. От самото си създаване Седжонг прилага програма за споделяне на велосипеди, като събира данни за употреба и отзиви от потребителите, за да подобрява непрекъснато услугата. Освен това градът в момента подкрепя изследванията и тестването на автономни автомобили и е интегрирана в сътрудничество транспортна система – C-ITS – която помага да се измести парадигмата от управление на транспорта към поставяне на хората на първо място. Частната програма за наемане на електронни скутери, Alpaca също беше представена по време на срещата. Бяха изтъкнати плюсове и минуси за програми, управлявани от публичния и частния сектор. Стана ясно, че публичната програма е с по-ниско качество на услугата, но по-добра от гледна точка на разходите, докато частната програма осигурява по-високо качество на услугата за по-висока цена.

Междувременно София, за да насърчи гражданите да използват обществен транспорт, поставя силен акцент върху уеднаквяването на билетите за различните видове транспорт. За столицата на България мобилността също може да играе роля в трансформирането на общественото пространство. Зелената линия София – инициатива, която създаде безпрепятствени велосипедни алеи (подземни и надземни) върху изоставени пространства и неизползвани железопътни линии, помага за свързването на бившите индустриални зони на града с останалата част от него. Това увеличава едновременно използването на велосипеди и привлекателността на кварталите.  Трудността пред София се крие във вече изградената градска инфраструктура, в планиран град като Седжонг нещата се случват по-лесно, така че е необходимо обновяване и обмисляне за разширяване на съоръженията за колоездене, не само на територията на София.

Други обсъждани теми включват големи данни и поверителност. Двата града също ще споделят своите списъци с университети и изследователски институти и лица за контакт, участващи в интелигентната мобилност, за да продължат обмена на нови знания и технологии в тази област.

Дискусията с партньорите по програмата IURC продължава активно, като през май месец се очаква посещение от страна на екипът на IURC Корея в София.

Повече от миналата среща между София и Сежонг, която се проведе на 15 декември 2021г., ще откриете тук.

Повече за участието на Столична община по Програмата за международно и регионално сътрудничество (IURC), можете да намерите тук.