БСК стартира първото по рода си проучване в България „Готови ли сте за бъдещето?“

14 Юли, 2021

Българска стопанска камара стартира първото по рода си проучване в България с цел да анализира готовността на българският бизнес да посрещне предизвикателствата на променящият се свят. Подбраните във въпросника тенденции са базирани върху прогнозите за развитие през следващите до 30 години на редица световно водещи организации като Deloitte, PwC, Accenture, National Intelligence Councel, Euromonitor International, Future Today Institute, Roland Berger Institute и други.

Въпросникът е отворен за фирми от всички сектори до 30ти септември 2021г.

Крайният резултат цели да създаде обща картина спрямо това какъв е вътрешният потенциал на българския бизнес да отговори на бъдещите предизвикателства. Проучването е разработено така, че в процеса на отговор всеки участник да може да си направи самооценка къде е позициониран по отношение на глобалните тенденции и технологични иновации, развитието на човешките ресурси, както и тези на потребителското поведение.

Обобщените данни от проучването ще очертаят четири основни компонента: силни и слаби страни, възможности и заплахи. От БКС споделят: „По този начин ние ще можем на свой ред да бъдем по-ефективни в подкрепата си за българския бизнес за преодоляване на предизвикателствата, които предстоят.“ А резултатите от проучването ще бъдат изпратени до всички фирми, участвали в него. Линк към въпросника може да намерите тук.

Българската стопанска камара допълнително стартира първата българска платформа за отворени иновации, които са достъпни благодарение на партньорството между БСК и Low Carbon Business Action Canada – действаща бизнес платформа за ускоряване на присъствието на доставчици на решения от ЕС за нисковъглеродни и свързани с кръговата икономика технологии в Канада. В нея фирми с иновативни продукти и услуги в областта на зелени решения и кръгова икономика могат да отговарят на предизвикателства на канадски фирми, които търсят от тях решения на конкретни техни проблеми.

Чрез тези предизвикателства българските фирми имат възможността да навлязат в канадския пазар, но преди това ще се конкурират с други европейски решения в така наречения Challenge Pitch. Над дванадесет възможности за колаборация може да откриете тук.